Ulusal Yeterlilik Sistemi

TBMM AB Uyum Yasaları Çerçevesinde 21 Eylül 2006 tarihinde “MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU” MYKK kabul etti. Kanunun Resmi Gazetede Yayımı sonrası 15 gün içerisinde çalışma grubu oluşturularak çalışmlara başlanması beklenmektedir.

Mesleki Gelişim Güncel Megep Modülleri

Mesleki Gelişim Güncel Megep Modülleri Bütün alanlarda ortak olup öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği  ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi temel bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Mesleki gelişim dersinde öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gereken ulusal ve uluslararası iş …

Continue reading ‘Mesleki Gelişim Güncel Megep Modülleri’ »